Eşitsizliğin devamı talebi

 

Doç. Dr. Hakan Mıhçı*:

Tarihsel olguları bir yana bırakıp söylem düzeyinde altı çizilen konu, bütün ülkelerin ve özellikle de gelişmekte olanların, korumacı politikalardan ve uzantısı olan uygulamalardan uzak durmasıdır. Bu söylemin sahipleri günümüzde yeni liberal olarak anılmaktadırlar.
Günümüzün iktisadi yaşamında, serbestlik söylemini öne süren ve korumacılığa şiddetle karşı çıkan ülkelerin-bu ülkeler genelde gelişmiş ülkelerdir- bu uygulamalara değişik yöntemlerle başvurduğu görülmektedir. Çevre standartları, uluslararası kalite zorunlulukları ve benzeri kısıtlamalar nihai olarak ithalat kısıtlamalarından farklı bir sonuç yaratmamaktadır.
Kısacası, bugün fiilen korumacılık daha çok gelişmiş ülkeler tarafından farklı uygulamalar aracılığıyla sürdürülmekte ve bu ülkeler gelişme yolundaki ülkelere dışa açılmalarını, korumacı uygulamalara başvurmamalarını önermektedirler.  Oysa korumacılık sanayileşme sürecinin olgunluk aşamasına henüz ulaşamamış ekonomiler için bir zorunluluktur ve bu konumda olan dünyada çok sayıda ülke bulunmaktadır. Bu koşullar altında korumacılığa savaş açmak, bir anlamda gelişme yolunda olan ülkelerin önüne engel koymak ve bu ülkelerden gelişmiş ülkelere kaynak aktarma mekanizmalarının işlemesini sağlamaktan başka bir sonuç vermeyecektir.
Bu yaklaşımın ve korumacılığa karsı görüşlerin son dönemlerde gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin iktisatçı çevrelerinde yaygınlaştığı gözlenen genel bir eğilimdir. Ancak üzerinde uzlaşmaya varılan bir konu olduğunu iddia etmek ideolojik yaklaşımdan başka bir şey değildir. Tarihsel bakış açısına sahip olmamaktır. Eşitsizliğin devamlılığını talep etmektir. Gelişme yolundaki ülkelerin önünü kapama çabasıdır. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru kaynak aktarma yollarının devamından hoşnut olmaktır. Güçlünün yanında olup güçsüzü ezmenin yollarını aramaktır.
*Hacettepe Üniversite
İktisat Ana Bilim Dalı Bşk.{jcomments on}

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99