BOTAŞ’ın malı deniz...

 

Sumru Çevik

EGO’nun BOTAŞ’a olan borçlarını arsa ya da binayla ödemeyi teklif etmesi, sizce talihsiz bir şaka mıdır? Yoksa, artık, BOTAŞla ‘dalga geçildiğini’ saklamanın bir anlamı kalmamış mıdır? Sık kullanılan tabiriyle, Türkiye’nin doğunun zengin kaynaklarıyla Batı’nın sınırsız ihtiyaçları arasında bir ‘enerji köprüsü’ olmasının, BOTAŞ’ın tarihte pek çok ilke imza atmasıyla bir ilgisi olabilir mi, ne dersiniz?

Bir ülkenin her yerine doğal gaz kullanımını arttırmak için hatlar yapılırken ve nerdeyse tüm ülkenin başta ısınma olmak üzere pek çok ihtiyacı için doğal gaz kullanılmaya başlarken, tüm bu faaliyetlerin kalbinde yer alan kurumun ‘iflasını ilan etmesi’ nedir sizce? Üstelik bu iflas ilanı, aynı bakanlığın yetki alanındaki diğer bir Genel Müdürlüğün (EÜAŞ) BOTAŞ’a olan borçlarını ödememesinden kaynaklanıyorsa ya da EGO, doğal gaz faturalarını ödemezken, CNG (Compressed Natural Gas-Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan belediye otobüsleri alıyorsa ve bu otobüsler, tam da BOTAŞ’ın iflas bayrağının dalgalandığı günlerde, salınıyorlarsa başkent sokaklarında, ne anlamak gerekir bu olup bitenlerden? EGO’nun BOTAŞ’a olan borçlarını arsa ya da binayla ödemeyi teklif etmesi sizce talihsiz bir şaka mıdır? Yoksa artık BOTAŞ’la ‘dalga geçildiğini’ saklamanın bir anlamı kalmamış mıdır?

Zaten 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, BOTAŞ’tan bu çaresiz haliyle bir ilke imza atarak ve 2009 yılına kadar doğal gaz ithalatı için yapmış olduğu kontratların %90’ını özel sektöre devretmesini istemektedir. Meşhur ‘kontrat devirleri’ ihalesinin televizyonlarda izlediğimiz başarısızlıkla sonuçlanan ilk ayağından sonra ikinci aşamanın kasım sonunda olmasıyla bir ilgisi var mı sizce, BOTAŞ’ın tam da son dönemde çaresizliğinin gün yüzüne çıkmasının? Yoksa tüm bunların özelleştirme sürecine giriverecek, şu an algılayamadığımız kadar önemli bir görev ifa eden bir  kurumun, piyasa fiyatını düşürmek için yapıldığını düşünmek paranoya mı?

Peki, artık gereğinden fazla uzamış kötü bir şaka izlenimi veren bu açmazların içinde, kontrat devirlerine ilişkin kararın Türkiye’nin AB sürecindeki özelleştirmeleriyle birlikte hukuk dünyamıza girdiği söylenirken, AB’nin hiçbir ülkesinde kontrat devri uygulaması olmaması, çok sevgili yol göstericimiz olan bu AB ülkelerinin hiçbirinin doğal gaz ithalat kontratının işletme haklarını özel sektöre devretmediği ancak ve ancak ithal edilen miktarın bir kısmının kullanımını özel sektöre devrediyor olması, BOTAŞ’ın dünya çapında neden bu kadar özel bir yere sahip olması gerektiğini düşündürmektedir. Sık kullanılan tabiriyle, Türkiye’nin Doğunun zengin kaynaklarıyla Batı’nın sınırsız ihtiyaçları arasında bir ‘enerji köprüsü’ olmasının, BOTAŞ’ın tarihte pek çok ilke imza atmasıyla bir ilgisi olabilir mi, ne dersiniz?

KİT’leri zarar ettirerek elden çıkarmayı haklı çıkarmaya çalışanlar yabancı değil bize. Sanki seçim yatırımı olarak kamu kurumlarına eş dost, hısım akraba dolduranlar başkasıymış gibi “KİT’ler arpalık oldu” propagandası yapanlar aynı telden çalmayı sürdürüyorlar. Televizyonda gerine gerine BOTAŞ’a olan borçlarını ödemeyeceğini söyleyen Melih Gökçek, sözümona kendisini köşeye sıkıştırmak için orada bulunan gazetecilerin karşısında doğalgaz zamlarının tarihçesini aktarıyor. Gazetecilerin boynu bükük, çünkü hiçbirinin aklına, resmi enflasyonun %70’lerde gezdiği ve doların TL karşısında sürekli yükseldiği bir dönemdeki zamlarla, YTL’nin döviz karşısında değer kazandığı ve enflasyonun %10 civarında seyrettiği dönemde gerçekleşen fiyat artışları arasındaki paralellikte Melih Gökçek’in payının ne olduğunu sorgulamak gelmiyor.

BOTAŞ elbette satılmalıdır çünkü ülkenin hem sanayide hem de konutlarda en önemli enerji kaynaklarından birisi haline gelen doğalgaz, hem derebeylerinin hem de uluslararası sermayenin iştahını kabartmaktadır. Hem böylelikle hükümetin çok arzu ettiği bir tür otantizm de mümkün olur. Sizce de doğalgazın idaresi özel sektöre devredilince tezek sobaları tekrar popüler olmaz mı?{jcomments on}

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99