Sayı 29 - Ağustos 2010

sayi-29

Yenisine bir, eskisine iki: HAYIR!

Biz AKP'nin ülkeyi kendi kesin egemenliğinde bir polis devletine çıkarmak istediğini ve söz konusu değişikliğin buna yönelik olduğunu biliyorsak susamayız. Eğer AKP'nin ya da başka bir burjuva kliğinin kesin egemenliğinin emekçiler için daha büyük yıkım anlamına geldiğini biliyorsak, “bize ne” diyemeyiz. Karşımızda herhangi bir burjuva partisi değil de bir sınıf iktidarını kendi bünyesinde cisimleştirmiş bir iktidar görüyorsak, bu iktidarın pekiştirilmesine yönelik bir öneriye “buyur geç” diyemeyiz. Devrimcilerin sorumluluğu her durumda en temiz tutumu aramak değil, açık bir devrimci seçeneğin bulunmadığı koşullarda dahi karşı devrimin merkezi ile fiilen dövüşmektir. Asıl temiz iş bu kavganın kendisidir.

1 Yenisine bir, eskisine iki: HAYIR!
2 AKP devletleşirken anayasa değişiklik paketi ne getiriyor?*
3 Kürt açılımı bütün hızıyla devam ediyor!
4 Sen kimin taşeronusun?
5 Kabe değişmeden rota değişir mi?
6 Bu ne sevgi ah bu ne ızdırap
7 Adı Devrimci İşçi Sendikası
8 Maradona: “Ben tek siz hepiniz”
9 Meksika Körfezi'ni kurtaracak bir çamaşır makinesi aranıyor!
10 Böyle olur liberallerin enternasyonalizmi!
11 Genel seçim ufukta, faşistler elime mum diksin
12 Ütopyalar Toplantısı ve gençlik kampı üzerine