SUNU: Yarınlar neyi savunuyor?

sayi-25Yarınlar’ı yaratan kolektif, bu çalışmayı hiçbir zaman yalnızca bir bilme ve bildiğini öğretme çabası olarak ele almadı. Aksine kendisi de dahil olmak üzere solda bir sorun tespit edilecekse bunu bilmekle değil yapmakla ilişkilendirdi. Bilemediklerimiz yeterince yapamadığımızdandır. Ekim 2006’da bu formatta yayınladığımız ilk sayımızın içinde programatik bir ilkeler bütününün yayınlanmamasının nedeni budur. Devrimci bir kolektifin inşası için atılacak ilk adım olarak ülke ya da dünya çapındaki teorik sorunların çözümlenmesi çabası değil, somut sorunların politik çözümlemesi için kolları sıvamayı seçti. Üç yılı aşan bir süredir ülkenin ve dünyanın gündemine giren politik tartışmaları konu alan bir yayın faaliyeti, elbette bu tartışmaların arka planını oluşturan ön kabuller olmadan başarı kazanamazdı. Geride bıraktığımız 25 sayı incelendiğinde birçok somut sorunun politik analizinin tutarlı bir bütünlük oluşturduğu görülecektir. Bir politik yayın çalışmasına girişirken taşıdığımız iddianın kaynağı tüm doğruları keşfetmiş olmak değil, somut durumun somut çözümlemesine dayanan bir politika geliştirme tarzına duyduğumuz güven oldu.

Ülke çapında program düzeyinde ifade edilen görüşlerin önemli bir bölümünün kaynağı 68 devrimci çıkışının yarattığı birikime dayanır. Programlar arasındaki farklar ise 68’in ardından gelen örgütsel ayrışmalara kaynaklık eden tartışmalara tekabül eder. Mevcut programların en azından bir kısmının özünü dayandırdığı somut durum ile bugünün somutluğu arasındaki mesafe, bu programları savunan öznelerin bugünün sorunları karşısında tutuk kalmaları ya da yanlış tutum almalarıyla sonuçlanıyor. Programlar politik faaliyete rehberlik etmesi için vardır. Bu işe yararlar.

Teorik çalışmalar her zaman pratik enerjinin arkasından gelir. Girilen her pratik, mevcut ilkeler için bir sınama tahtasıdır diğer yandan.  Üç yıldır devam eden politik yayın ve diğer pratik süreçlerin ardından, çalışmamızın geldiği düzeyi ifade eden teorik bir metin, bir süredir ihtiyaç haline gelmişti. ‘Yarınlar neyi savunuyor’ sorusunun yanıtı, artık dergi yazıları ile verilemez. Derginin içeriği böyle bir yanıtı hayli aştığından ele aldığımız sorunların teorik arka planlarını berraklaştırmak için yeni bir çabayı başlatıyoruz.
Çalışmamızın genel ilkelerini derginin çevresinde yarattığı birikimi de özne haline getirerek belirleyeceğiz. Bu durum Yarınlar kolektifi açısından yeni bir düzeyi ifade ettiği kadar çevresindeki birikimle birleşmesinin de yolunu açacaktır.

Sosyalizmin genel çerçevesi, sosyalizm deneyleri ve gelenekler, sol ve yenilenme arayışları, Türkiye’de sınıflar ve sınıflar mücadelesi, Kemalizm, milliyetçilik, Kürt sorunu, kadın sorunu, çevre sorunu gibi başlıklar altında topladığımız taslak metinleri dergi okurlarının da katılacağı açık tartışmalar ile netleştireceğiz. Sorular ve yanıtlar şeklinde formüle ettiğimiz bu metinlerin canlı bir tartışma ile geliştirmeyi umuyoruz.{jcomments on}

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99