Sayı 23 - Mayıs 2009

sayi-23

Memleketin sola ihtiyacı var


Siyasal düzlemde önümüzdeki dönemin içinden çıkılmaz sorunlara gebe olduğu gibi ekonomik alanda yaşanan krizin de hala dibi görülemiyor. Galibi olmayan seçimler ve dibi görünmeyen krizler ülkesinin gerçek ihtiyacı olan soldur. Bugün AKP bünyesinde cisimleşen neo-liberal saldırıyı göğüsleyip karşı atağa geçecek bir sol.

1 SUNU: Akıl, vicdan ve 1 Mayıs
2 Kriz var, çözüm yok; seçim var, galip yok… Memleketin sola ihtiyacı var!
3 Politik olmayan bir politikanın eleştirisi: AKP karşıtı olmadan politika yapmak
4 Afganistan’da dökülecek kanın pazarlığı
5 Yavuz Alogan ile ABD’nin dış politikaları üzerine: ABD’nin küresel düzeydeki mutlak hakimiyeti çatırdıyor
6 Ulusalcılık ya da ABD izniyle anti-emperyalizm!
7 Türk Kürt kardeşliğine ABD küsküsü
8 Air Force One minüts
9 Ne unutur ne de barışırız
10 60 yıllık maşanın adı: NATO
11 Marksizm ve küçük burjuva terminatörler, Sendika yönetimleri ve imtiyazlı uzmanlar*
12 Evrim Kuramı ve ‘bilim’in bilimselliği üzerine
13 Çalışanlara tuvalet sınırlaması
14 AKP analizi için bir ders kitabı
15 Bataklıktan çıkamamanın öyküsü: Başka Semtin Çocukları

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99