sayi-18

Bir çizgi çekin ve soluna geçin!


Sol tarihsel bir ayrışma yaşamaktadır. Taraflardan biri AKP’nin devletleşme süreci ve bu sürece açıktan destek veren Türkiye burjuvazisi ile ABD ve AB emperyalizmiyle aralarına net sınırlar koyan ve bu sürece karşı konumlanan anti-emperyalist sol, diğer taraf ise, AKP’yi “ceberut devlet”e karşı savaş ilan etmiş, ezber bozan, kötünün iyisi de olsa bir demokrasi gücü olarak kabul eden “liberal sol”dur.

1 SUNU: Kaldır başını arkadaş kan uykulardan!
2 Ergenekon, bir devlet operasyonu
3 TSK, AKP saflarına...
4 Bir çizgi çekin ve soluna geçin!
5 Liberallerin komünizm düşmanlığı
6 AKP ile birlikte düdük çalmak
7 Ankara’nın rant ile imtihanı: Bir Gökçek güzellemesi
8 Çevrecinin daniskası çevreyi hoyratça sevendir!
9 Serbest ticaret mi dediniz? Ona artık liberaller bile inanmıyor
10 Gerçeğin gerisine düşmek: Asansörle inilen odadaki devlet
11 Solun, sol liberalizmden tarihsel ayrışması: Devlet, devrim, demokrasi
12 Renkli devrimlerin faturasını bölge halkları kanla ödüyor
13 Filistin tarihi ve bir şair: Mahmud Derviş
14 Cehalet ve komünizm düşmanlığı: Soljenitsin hayranı Türk medyası

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99