sayi-17

68'den 2008'e... Devrim, yine devrim!


Ülkenin bağımsızlığını savunmak üzere yola çıkan büyük gençlik kitleleri, işçi ve köylü mücadelelerinden güç alarak, dünya çapındaki devrim rüzgârıyla yelkenlerini şişirerek ilerlediklerinde devletin ‘zor’uyla karşılaştılar. İkinci kurtuluş savaşı verdiklerini düşünüyorlardı ancak bir kurtuluş savaşıyla kurulmuş bu devletin ikincisinden yana olduğuna dair bir işaret yoktu. Yanıtlarını tereddütsüz verdiler: “Hey Dev-Gençli Hey Dev-Gençli savaş vakti yaklaştı.”

1 SUNU: "Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir"
2 68'den 2008'e... Devrim, yine devrim!
3 Devrimci kopuş 68’in kendisidir
4 68’den bugüne, Anti-emperyalizmin modası geçti mi?
5 68’in mirası ancak devrimcilik yaparak devralnr
6 32. CHP Kurultayı ve sosyal demokrat hüzünler
7 İmana gelen Tuncay Özkan ulusalcılığı
8 Özgürlük eşeğin çayıra salınması mıdır?
9 Halka hizmetten yargılanmak
10 Bukalemunu bilir misiniz?
11 Kapitalizm dediğin bir kara delik
12 1 Mayıs 2008 Devletin çaresizliği ve aczinin ifadesi oldu
13 Yıldırım Koç ile sosyal güvenlik reformu üzerine
14 Sihirli mitsel düşünceyi aşmak...*
15 Lübnan’a da demokrasi!
16 Inti Illimani ile kısa bir sohbet Müzik, Latin Amerika ve sürgün
17 Arka bahçede, Bolivya’nın dikenleri batıyor
18 Büyüklere 300 yıllık bir masal: Gülliver’in Gezileri

Dergi Arşivi

arsivYarınlar'ın geçmiş tüm sayılarına, yayınlamış tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Gelecek

bilim-ve-gelecek-99