sayi-11

İkinci AKP dönemi: Neo-liberalizmin Moğol akını!


Seçimleri, Türkiye’nin egemen sınıflar bloğu açısından değerlendirecek olursak en çok göze çarpan sonuç, liberallerin ulusalcı/milliyetçilere karşı oldukça net bir üstünlük sağladığıdır ki, bu sonuç yeni anayasa ve diğer hukuki düzenlemelerle de sağlam kazığa bağlanacak gibi görünmektedir.

1 SUNU: Çankaya’da Converse devrimi!
2 İkinci AKP dönemi: Neo-liberalizmin Moğol akını
3 Başlarken: Bir daha “Quo Vadimus?”
4 Dervişler ve tacirler: AKP
5 Türkiye ve Latin Amerika: Gericilik ve devrim
6 Tatili yarda kesip devrim yapamamak
7 Biraz Tayyip Erdoğan biraz da Cem Uzan CHP’de ABD seçeneği: Mustafa Sarıgül
8 Cumhuriyet mitinglerine alternatif AKP’yi protesto önerileri
9 Yeni sol AKP ile tokalaşırken...
10 Demokratlar savaşı bitirebilir mi?
11 İran kararlılık gösterirken ABD uşaklarına sefer görev emri
12 Fransa’nın neo-conları sahnede
13 Bilimde köşe dönmece: İntihal
14 Prof. Dr. İzge Günal: Tek yöntem intihal değil
15 Behrengi’nin çocukları