1 Temel ideolojik yönelimler
2 Neoliberal Doönüşüm Türkiye ve... İlhan Uzgel ile söyleşi
3 İnsan doğasının diyalektiği - Yıldız Silier
4 Küresel Çöküş ve Kapitalizmin Geleceği - Erol Katircioglu
5 Sokrates Marksist olsaydı - Ayla Gani